Tagastamine, ümbervahetamine

Tagastamine ja ümbervahetamine

 1. Kliendil on õigus e-poest tehtud ostust 14 päeva jooksul taganeda, toode tagastada või ümber vahetada. 14 päevane tähtaeg hakkab kehtima alates sellest kui Klient on pakiautomaadist (SmartPOSTI või Omniva) oma paki kätte saanud.
 2. Kui klient soovib toote tagastada või vahetada, siis saab ta selle saata SmartPosti või Omniva pakiautomaati (Port Artur 2, Pärnu), telefon 5106451.
 3. Tagastamine ja ümbervahetamine toimub ainult  läbi Cream Butiik e-poe
 4. Ümbervahetamise korral saadab Cream Butiik e-pood Kliendile uue toote vahetult peale ümbervahetamisele kuuluva toote kättesaamist.
 5. Toote saab ümber vahetada üksnes sama toote teise suuruse vastu.
 6. Toote mittesobivuse korral tagastab Cream Butiik e-pood Kliendile 14 päeva jooksul ostusumma tagasi, alates ajast kui toode on jõudnud e-poodi. Raha tagastus toimub samale arvelduskontole, millelt klient ostu sooritas.
 7. Ostusumma tagastuse ja ümbervahetamise korral ei hüvita Cream Butiik e-pood Kliendile ostuga seotud transporditeenuse kulu.
 8. Ümbervahetatav või tagastatav toode ei tohi olla kahjustatud või kandmisjälgedega. Toote küljes peavad olema kõik originaaletiketid.

Pretensioonide esitamine

 1. Toote nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastutab Cream Butiik kahe aasta jooksul, alates ostu sooritamisest.
 2. Toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel kohustub Klient sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul mittevastavusest teada saamisest, teavitama Cream Butiik e-poodi, saates vastava info e-mailile kmkr.style@gmail.com.  
 3. Toote nõuetele mittevastavuse korral on Kliendil esmalt õigus nõuda tasuta toote parandamist või asendamist puudusteta toote vastu.

Muud tingimused

 1. Cream Butiik ei vastuta kauba rikkumise eest Kliendi süül; kauba mittesihtotstarbelise kasutamise tulemusel tekkinud vigade eest; kauba kulumise eest tavakasutamise korral.
 2. Cream Butiik ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Cream Butiik ei saanud mõjutada ega näinud ette (vääramatu jõud).
 3. Kõiki e-poes ostude sooritamise ja külastamise käigus saadud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Cream Butiik ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele.
 4. Kliendi ja Kaupmehe vahel seoses toodete ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.

.

www.creambutiik.ee